You are here

Committee

Washin Kai Committee

Yumi Iwasaki
Yuko Kikuchi
Kotoku Kurachi
Hiroshi Matsubara
Naomi Minegishi
Yoshi Minegishi
Niki Nakamitsu
Noriko Palmer
Eugene Saburi
Stephen Sumida
Leslie Yamada
Tay Yoshitani

Share